Aug 30 2011 Socialiniai statusai

social status

Komunikacijos planavime dažnai naudojamas tikslinės grupės apibrėžimas pagal socialinius statusus, pvz.: 30-50 metų miestų gyventojos, A-C1. Ką reiškia šios keistos raidžių ir skaičių kombinacijos?

Socialinio statuso kategorija – tai per ilgą laiką patikrintas ir ESOMAR organizacijos patvirtintas socio-ekonominis kintamasis. Jis taikomas daugelyje pasaulio šalių, apibrėžiant socialinę-ekonominę gyventojų padėtį visuomenėje. Kompleksiškas socialinio statuso sudarymas sąlygoja objektyvumą bei leidžia išvengti žmogiškojo faktoriaus įtakos. Socialinio statuso kategorijų sudarymas paremtas duomenimis apie daugybę demografinių ir socio-ekonomių kintamųjų, tokių kaip išsimokslinimas, užimamos pareigos, veikla, disponuojamas turtas ir kt. Tokia unifikuota, tarptautine praktika paremta metodika leidžia palyginti ne tik keleto media/rinkos tyrimų duomenis pagal socialines gyventojų charakteristikas, bet ir skirtingose šalyse atliekamų tyrimų rezultatus pagal vieningą socialinio statuso klasifikatorių.
Socialinio statuso kategorijos puikiai tinka reklaminių kampanijų kūrimui bei planavimui, kadangi jos objektyviai atspindi gyventojų perkamąją galią bei socialinę – ekonominę padėtį visuomenėje.

Socialinio statuso kategorijų aprašymas:
A išsilavinę vadovai ir profesionalai: išsilavinę aukščiausio bei vidutinio lygio vadovai, atsakingi už platų personalo ratą; išsilavinę nepriklausomi arba dirbantys sau profesionalai.
B vidutinio lygio vadovai: išsilavinę žemesnio-vidutinio lygio vadovai atsakingi už dalį personalo.
C1* išsilavinę ne fizinio darbo tarnautojai, kvalifikuoti darbininkai ir smulkaus verslo savininkai: žemesnio-vidutinio lygio vadovai, išsilavinę tarnautojai nedirbantys fizinio darbo, kvalifikuoti fizinio darbo darbininkai ir smulkaus verslo savininkai.
C2* kvalifikuoti darbininkai ir ne fizinio darbo tarnautojai: geriau išsilavinę prižiūrėtojai/kvalifikuoti fizinio darbo darbininkai; vidutiniškai išsilavinę ne fizinio darbo darbininkai ir smukaus verslo savininkai.
D kvalifikuoti ir nekvalifikuoti fizinio darbo darbininkai ir menkai išsilavinę ne fizinio darbo tarnautojai: žemesnio išsilavinimo kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbininkai; menkai išsilavinę aukščiausio/vidutinio lygio vadovai arba smulkaus verslo savininkai.
E žemesnio išsilavinimo kvalifikuoti ir nekvalifikuoti fizinio darbo darbininkai, smulkaus verslo savininkai ir ūkininkai.

* – C1 ir C2 kategorijos skiriasi išsilavinimo lygiu. C1 kategorijai priklausantys
žmonės turi aukštesnį išsilavinimą nei C2 kategorijai priklausantys žmonės.

Taip pat socialinių statusų apibrėžimai anglų kalba:

A – well educated top managers, professionals and self-employed people;
B – well educated middle level managers;
C1 – smaller middle level managers, well educated non-manual employees, supervisors/skilled manual workers, small business owners;
C2 – better educated supervisors/skilled manual workers, moderately well educated non-manual employees;
D – less well educated supervisors/skilled and unskilled manual workers, poorly educated non-manual workers;
E – less well educated skilled and unskilled manual workers, small business owners and farmers.

Comments are closed.

SHARE THE ARTICLE:

Related Articles